Rèm Vải 2 Lớp Căn Hộ Topaz

Rèm Cửa Căn Hộ
Rèm Vải 2 Lớp Bao Gồm 1 Lớp Voal sử dụng che nắng chống chói mắt và tằm nhìn từ bên ngoài.Và 1 lớp vải đây với chức năng chống nắng che ánh sáng vào phòng để dể ngủ và chúng ta có không gian riêng tư tuyệt đối.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *